Utleiereglement Ulsmåg Borettslag selskapslokaler

Dette reglement gjelder for alle som leier selskapslokalet i Ulsmåg Borettslag og er en del av leiekontrakten. Leietaker er forpliktet til å sette seg inn i hele reglementet før gjennomføring av arrangement. Ved mislighold kan borettslaget ved senere anledninger nekte person å leie lokalet, eventuelt kreve ekstra depositum før leieavtale inngås. Hvis arrangement må avlyses av årsaker som er borettslagets ansvar, refunderes kun forhåndsbetalt depositum og leiepris. Borettslaget påtar seg ikke ytterligere erstatningsansvar.

Ulsmåg Borettslag står ikke ansvarlig for leietakers eiendeler eller gjenglemte ting. Leietaker er ansvarlig for at arrangement gjennomføres på en slik måte at lokalet og inventar ikke blir skadet. Leietaker er erstatningsansvarlig for svinn, skader og alt utstyr som er forsvunnet i forbindelse med arrangement, også for tredjepart som har hatt tilgang til lokalet i leieperioden. Svinn, skader og manglende utstyr skal rapporteres senest 24 timer etter avsluttet leieforhold.

All bruk av selskapslokalet skal skje etter avtale med Ulsmåg Borettslag.

HVEM KAN LEIE?

Lokalene leies kun ut til andelseiere i Ulsmåg Borettslag. Styret kan gi andre mulighet til utleie etter vurdering av forespørsel.

PARTENE

Utleier er Ulsmåg Borettslag, epost: styret@ulsmag.no, Organisasjonsnummer: 948 888 025, og betegnes i det følgende som  utleier/utleieren.

Leietaker er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  leietaker/leietakeren.

UTLEIEPRIS

Leiepriser for andelseiere:

Per døgn kr 1000,-

For barnebursdag og andre arrangement for barn gis 50% rabatt ved bruk av rabattkode barn50

TILKOMST

Etter bestilling kommer det informasjon om utlevering av nøkkel til lokalet. Vi gjør oppmerksom på at det er trapper ned til lokalet som kan gi problemer for bevegelseshemmede.

AVBESTILLING:

Leietakers av lokalet og innbetalt leie tilbakebetales i sin helhet inntil 48 timer før booket dato. Ved avbestillinger i siste liten tilbakebetales 50% av innbetalt beløp.

RØYKING

Det er ikke tillatt å røyke i lokalet. All røyking må skje utendørs. Sneiper skal ikke kastes på bakken, men stumpes i askebeger. Røyking skal skje på endeveggen til bygget og ikke direkte utenfor inngang da dette er soveromsvinduene til beboerne over.

SIKKERHET

Leietaker skal gjøre seg kjent med lokalets rømningsveier og brannslokningsapparat.

DYREHOLD

Det er ikke tillatt med dyrehold i lokalet.

FAST INVENTAR

Det er ikke lov å fjerne utsmykning som bilder, gardiner og andre faste installasjoner fra lokalet under arrangementet uten samtykke fra Ulsmåg Borettslag. Hvis dette ikke overholdes, vil borettslaget kreve leietaker for kr 500,- for unødvendig slitasjeskade.

TILGANG TIL INTERNETT

Det er trådløst internett i lokalene og påloggingsinformasjon er hengt opp i lokalet merket med wifi symbol.

PROJEKTOR / LERRET / LYDANLEGG

Lokalet er utstyrt med moderne og brukervennlig lydanlegg, projektor og stort lerret. Lydanlegget har MP3-inngang (mini jack) for avspilling av musikk. Projektor har HDMI-tilkobling. Det er ingen mikrofonmuligheter.

KJØKKENET

Alt tilgjengelig utstyr på kjøkkenet kan brukes av alle leietakere. Alt skal vaskes opp og settes tilbake på riktig plass.

TOALETTER

Det er to toaletter i lokalet.

RENHOLD

Det er leietakers ansvar å rydde og vaske etter bruk. Lokalet skal være rengjort innen kl 12:00 dagen etter. Nøklene leveres i postkassen til Monica Lilletvedt i nr 58.

VILKÅR

Vi forholder oss ellers til forbrukerrådets standardvilkår for forbrukerkjøp over internett.

Trykk for å lese vilkår