Playground rehabilitationLekeplassen rehabiliteres

The play area is to be rehabilitated from monday october 27th until November 10th. For safety reasons the play area will be off limits and closed during this period.Lekeplassen skal rehabiliteres fra mandag 27.10.14 til 10.11.14.
Av sikkerhetsmessige årsaker vil lekeplassområdet vil være helt stengt for bruk i denne perioden.