Stikkord: container

Avfallscontainere våren 2018

Det blir utplassert avfallscontainer foran hver blokk til benyttelse for beboere i Ulsmåg borettslag. A og B-blokken bruker samme container plassert ved B-blokken. Containerne utplasseres onsdag 09.05. og hentes …