Oppdaterte ordensregler og bomåpningstider

Styret vedtok i styremøte tirsdag 30.05.2017 nye ordensregler

I tillegg ble det vedtatt at bomåpningstiden endres slik at bom er åpen 07:00-22:00 hver dag.

Maks tillatt parkering er 20 minutter.

Parkering i strid med forbudskilt, maks 3 minutter
Se ellers lagets parkeringsbestemmelser oppslått på skilt ved innkjøring til borettslaget.
Ved behov for parkeringstillatelse i forbindelse med flytting eller lignende ta kontakt med styret via kontaktskjema.

Vi minner om et par ting fra reglementet:

Det skal være generell ro i borettslaget mellom kl. 23.00 og kl. 07.00

Ved grilling skal fortrinnsvis elektrisk grill benyttes.
– Gassgrill kan benyttes.
– Kullgrill er ikke tillatt.
Vi oppfordrer beboerne til å utvise hensyn og omtanke med tanke på grillos.

Bruk av støyende maskiner eller annet arbeid som medfører støy, skal kun foregå mellom
– kl. 07.00 og kl. 20.00 på hverdager.
– Kl. 09.00 og kl. 20.00 på lørdager.
– Slikt arbeid skal ikke forekomme på søn- og helligdager.

Beboere har generell rett til å holde husdyr, men husdyr som hund og katt skal registreres og godkjennes av styret på eget skjema før anskaffelse. Styret kan pålegge beboer å oppgi husdyrholdet dersom det viser seg at dette fører til vesentlig ulempe for andre beboere.
– Hunder skal alltid føres i bånd på borettslagets område og fører er pliktig til umiddelbart å fjerne ekskrementer.
– Lufting av hund på lekeplassen er ikke tillatt.
For øvrig vises det Bergen Kommunes bestemmelser om båndtvang

Ordensregler samt skjema for registrering av husdyr vil deles ut i postkassene i løpet av de neste dagene.