Parkering i Ulsmåg Borettslag

Maks tillatt parkering på borettslagets område er 20 minutter. Parkering utover dette vil gi bøter. 

Parkering i strid med forbudskilt, maks 3 minutter. Det er ikke tillatt å parkere foran søppelnedkastene.

Se ellers lagets parkeringsbestemmelser oppslått på skilt ved innkjøring til borettslaget.

Ved behov for parkeringstillatelse i forbindelse med flytting eller lignende ta kontakt med styret via kontaktskjema.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=»1″]

[:NO]Åpen bom i julen[:]

[:NO]Bommene blir åpne hele døgnet fra 22.12.15 t.o.m 01.01.16

Vi henstiller våre beboere til å benytte garasjeplassen, slik at det kan være muligheter for gjester å parkere hos oss.

Styret ønsker alle beboere en god jul og ett godt nytt år[:]