For 2021/22 består styret i Ulsmåg Borettslag av

Johan Silchenstedt Styreformann
Magne Vevatne Nestleder
Kenneth Ringheim Styremedlem
Kenneth Høiland Styremedlem
Monica K. Lilletvedt Styremedlem
Randi Bysheim Styremedlem