Medlemmer

For 2023/24 består styret i Ulsmåg Borettslag av

Anne Synnøve Arnestad Styreformann
Hilde-Gunn Kjeilen Nestleder
Roy Andreassen Styremedlem
Kenneth Høiland Styremedlem
Monica K. Lilletvedt Styremedlem