Styret i Ulsmåg Borettslag består av

Leder  Johan Silchenstedt

Nestleder  Magne Vevatne

Styremedlem: Kenneth Høiland

Styremedlem: Randi Bysheim

Styremedlem: Monica Lilletvedt

Styremedlem:  Kenneth Ringheim