Styret

Styret i Ulsmåg Borettslag består av

Leder  Frode Lyngbø

Nestleder  Hilde-Gunn Kjeilen

Styremedlem: Kenneth Høiland

Styremedlem: Monica Lilletvedt

Styremedlem:  Jan Egil Skjoldal

Styret kan kontaktes på epost styret@ulsmag.no for spørsmål, formelle klager etc. Enkle spørsmål kan også besvares via meldingstjenesten på vår Facebookside.