[:NO]Styrearbeid i Ulsmåg Borettslag – noe for deg?[:]

[:NO]Valgkomiteen i Ulsmåg borettslag ønsker kandidater til styreverv for neste styreperiode 2015-2017.

Har du forslag til kandidater, eller ser at dette kan være noe for deg, så ta kontakt med valgkomiteen v/ Bjarne Lavik i nr.64. innen 17.03.15
tlf. 481 26 977 eller mail bjarne.lavik@industrienergi.no

Har du spørsmål knyttet til hva styret arbeider med i tiden framover, så ta gjerne kontakt med styret ved Jan-Frode Hessen 932 25 079, eller mail styreleder@ulsmag.no

Med hilsen

Valgkomiteen i Ulsmåg borettslag[:]