[:NO]Rengjøringsbyrå overtar vask av fellesgang[:en]Cleaning agency starts cleaning hallway outside apartments[:]

[:NO]I henhold til vedtak på årets generalforsamling i Ulsmåg borettslag, så vaskes nå fellesområdet utenfor leilighetene av byrå en gang hver 14. dag fra 15.07.15. Beboeres ordinære vaskeplikt er dermed utgått fra dette området fra samme dato.
Vi gjør oppmerksom på at alle beboere har en generell plikt til å holde fellesområdet utenfor leilighetene rent og ryddig, slik at det ser ordentlig ut og er enkelt å utføre renhold.

Om beboere tilgriser fellesområdets vegger,gulver og matter utover normalt, f.eks. ifb med oppussing eller ved husdyrhold, så plikter en selv å rette opp i dette forholdet. I motsatt fall vil være å anse som mislighold og man risikererer å bli belastet økonomisk for ekstra renhold.
Renholdsbyrået varsler styret underveis i de tilfeller hvor renhold ikke kan utføres som normalt.
De forskjellige innganger vil få sin faste vaskedag som vil bli opplyst med oppslag underveis.

Det er foretatt nedvask av alle trappeganger nå i sommer og vil framover bli utført 2 ganger pr. år. Utover dette vil nedvask bli vurdert etter behov. Ordinær vask av trappeganger inngår i løpende renholdsplan.
Eventuelle klager på renholdet skal rettes skriftlig til styret pr mail styret@ulsmag.no eller i styrets postkasse i kjelleren i nr. 50.
[:en]According to the decision of the Annual General Meeting in Ulsmåg Borettslag, the cleaning of the common area outside the apartments will be done by professional cleaners once every two weeks from 07/15/15. Residents ordinary cleaning duties is suspended from that date.

Please note that all residents have a general duty to keep the common area outside the apartments clean and tidy, so that it looks okay and cleaning is easy.

If residents soil these areas beyond normal for instance during refurbishment of apartments or when keeping pets, you do have a duty to clean this yourself.

If you do not this will be regarded as a default and one risks being charged financially for extra cleaning.

The cleaning agency will notify the board in cases where cleaning can not be performed normally.
The various entrances will get their regular cleaningday which will be posted on the notice boards

This summer a washdown of all stairways is carried out and this will be done 2 times a year or when considered necessary.

Ordinary cleaning of stairwells is included in the ongoing cleaning plan.

Any complaints on the cleaning should be directed in writing to the Board by mail: styret@ulsmag.no or posted in the mailbox in the basement of entrance 50.[:]