Rehabilitering Ulsmåg

Borettslaget er midt i ett omfattende rehabiliteringsprosjekt og i Ekstraordinær Generalforsamling 20.06.2018 ble det vedtatt å gå for det som ble kalt pakke 2 +.  Pakken omfatter følgende elementer:

  • Ny ventilasjonsløsning
  • Sanitær/vann og avløp
  • Taktekking av 5 blokker
  • Utskifting av samtlige vinduer og balkongdører
  • Ny renovasjonsløsning
  • Branntekniske tilpasninger
  • Nytt inngangsparti blokk D og E
  • Etterisolering og nytt fasadesystem
  • Nye og utvidede balkonger
  • Nye heiser

Les mer detaljert om de forskjellige elementene i de 2 informasjonsheftene som er sendt ut.  Du finner disse lenket i bunn av denne siden samt i menyen over.

NB!  Det har vært noen endringer i pakkene som ble presentert. Noen elementer som bossug og sentralisert varmtvann er tatt ut av planene.

Totalkostnad for prosjektet er beregnet til kr 190.000.000,-

 

På websiden under denne menyen vil styret publisere all relevant informasjon underveis i prosessen. Det vil også komme ut informasjon direkte til den enkelte beboer.

Vi er nå i gang, renovasjonsløsning er ferdig bygget, alle oppganger har fått ny heis, 3 blokker er ferdige med nye balkonger og vinduer.  Rehabiliteringen ferdigstilles i løpet av 2022.

Info fra 1. informasjonsmøte

Info fra 2. informasjonsmøte

Informasjon til ekstraordinær generalforsamling 20.06.2018

Informasjon til ekstraordinær generalforsamling 04.03.2020