Raskere internett med ny avtale

Ulsmåg Borettslag har fornyet avtalen med Telia for nye 3 år. Vi fortsetter med samme TV pakke som i dag, men den kollektive internetthastigheten øker fra 30/30 Mbits/ til 100/100Mbit/s.

I tillegg åpner vi for muligheten til at de som ikke ønsker TV i pakken til å få 250/250 Mbit/s internett eller hvis man ikke ønsker Internett kan man få 110 poeng å bruke på TV. Den nye avtalen trer i kraft fra 01.10.2023.

Telia vil også bytte ut de trådløs ruterne til beboerne med nye Telia F1 Smart WIFI rutere som gir bedre trådløst nett. Vi kommer tilbake til tidspunkt for dette