Garage unavailable Friday 15.08Garasjen utilgjengelig fredag 15.08

Friday 15.08 we have to close the garage between 07.00-18.00 because of roadworks. We’re getting new tarmac laid down. The consequence is that NO cars can enter or exit the garage during these hours.
Parking is scarce in the area and we we recommend that all tenants use public transport this day.
If you have any questions, please contact the board on 901 25 951Fredag 15.08 vil garasjeanlegget i Ulsmåg borettslag være stengt for inn- og utkjøring mellom klokken 07.00-18.00 på grunn av asfaltering av veibanen.
Det vil si at INGEN biler kommer inn eller ut av garasjen i dette tidsrommet.
På grunn av vanskelige parkeringsforhold i området, henstiller vi beboerne til å bruke kollektivtransport, evt. la bilen stå denne dagen.
Skulle det være noen spørsmål så ta kontakt med styret på tlf. 901 25 951