[:NO]Økning i felleskostnader for 2016[:en]Increase in common costs for 2016[:]

[:NO]Med bakgrunn i økte vedlikeholdskostnader og den generelle prisstigning i markedet, så øker styret felleskostnadene i Ulsmåg borettslag med 7 % med virkning fra 01.01.16.

Utover dette så innføres det følgende endringer.:
Garasjeleie øker fra kr.200,- til kr.250,- med virkning fra 01.01.16.
Kabeltv reduseres fra kr.235,- til kr.149,- med virkning fra 01.02.16.
Renhold og dugnad forblir uforandret.[:en]Given the increased maintenance costs and general inflation, the board has decided to raise the common costs in Ulsmåg Borettslag by 7% with effect from 01.01.16.
In addition to this, the following changes is introduced:
Garage Rent increased from NOK 200, – to NOK 250, – with effect from 01.01.16.
Cable TV reduced from NOK 235, – to NOK 149, – with effect from 01.02.16.
Cleaning costs and dugnad will remain unchanged.[:]