Nytt informasjonsskriv delt ut i postkassene sammen med innkalling til årets generalforsamling.