[:NO]Ny tv- og internettavtale i Ulsmåg borettslag[:]

[:NO]Styret i Ulsmåg har som kjent sagt opp lagets avtale mellom Ulsmåg borettslag og BKK-Altibox tidligere dette året. Styret har siden det, gjennomført en grundige undersøkelser i forhold til hvordan markedet er per i dag og ikke minst i forhold til forventet utvikling i tiden framover. Ut i fra dette, så har styret forespurt 3 leverandører, Canal Digital, BKK-Altibox og Get og alle de forespurte har levert tilbud i henhold til styrets tilbudsforespørsel.

Lagets kabelanlegg inn til hver leilighet er av en type som er sårbar i forhold til overspenning, noe vi har fått erfare i form av feil og ustabilitet ved lynaktivitet i vårt nærområde. Det har derfor vært et behov og ønske om en oppgradering til fiberkabler inn til hver leilighet. En forutsetning for lagets neste avtale på kollektive tv-/ internettsignaler, har vært at fiberoppgraderingen bekostes av ny leverandør, hvor laget tilbakebetaler kostnaden over en avtaleperiode på 5 år.

Styret har bedt om pris på ny kollektiv avtale etter følgende kriterier.:
Grunnpakke 20 tv-kanaler, internetthastighet 5/5 Mbps og fiberkabel inn til hver leilighet.

Ut fra en helhetlig vurdering av de innkomne tilbud, så har styret inngått ny avtale med selskapet GET for neste 5 års periode. I og med at mediehverdagen er i rask endring, så har styret i ny kontrakt rett til å reforhandle avtalen hvert annet år. Dette gir oss muligheter for å endre den kollektive pakken og produktpriser underveis, om ønskelig.

Dagens kollektive avtalepris kr. 235,- pr.mnd. gjelder ut januar 2016.

Ny kollektiv avtalepris fra februar 2016 betalt over husleie. kr. 149,- pr mnd.

Vår nye leverandør GET vil framover komme med informasjon ifht produktvalg, priser andre forhold vedrørende overgangen. Informasjonen fra GET vil komme i flere omganger og hver enkelt beboer forholder seg til den informasjonen og kontaktinfoen som framgår av infoen.

Alle beboere blir grundig varslet underveis når det skal foretas installasjonsarbeid i de forskjellige leiligheter.

Videre, vil også BKK-Altibox komme med deres informasjon underveis i forhold til avslutning av deres tjenester. GET og BKK er begge profesjonelle aktører, som er vant til å håndtere denne type overgangsprosesser på en god og smidig måte.

Styret vil følge overgangsprosessen tett framover. Alle henvendelser til styret i denne saken rettes skriftlig og leveres styrets postkasse, evt pr.mail styret@ulsmag.no eller ved kontakt på styrets kontor i kjelleren i nr. 50, tirsdager 18.00-19.00.

Les første infoskriv fra Get her[:]