Ny parkeringsregulering ved nedkastpunkt

Alle beboere må være oppmerksom på at all parkering foran de nye nedkastpunktene ikke er tillatt og vil bli gebyrbelagt umiddelbart ved kontroll.

Husk også at tømmebilen er større en vanlig og trenger god plass langs veiene i laget. Den trenger også fri passasje til snuplass mellom A og B-blokken.