Ny informasjonsbrosjyre om rehab

I dag er det delt ut ny informasjonsbrosjyre om Rehabiliteringen av borettslaget.

Dette er informasjonsskriv nr. 2 som publiseres til alle beboere i Ulsmåg borettslag, og som omhandler pågående rehabiliteringsprosjekt. Informasjonsskrivet tar for seg alle forhold ved rehabiliteringsprosjektet. Både igangsatte arbeider og arbeider som planlegges utført.
Onsdag den 11. desember mellom klokken 16 til 19 inviterer styret til en uformell informasjonssamling og befaring av husvognene utenfor blokk B (Elvenesvegen 42-46).
Prosjektadministrasjonen og representanter fra styret vil være tilgjengelig for eventuelle spørsmål og informasjon om rehabiliteringsprosjektet.

Les informasjonsheftet her https://www.ulsmagborettslag.no/wp-content/uploads/2019/12/Brosjyre-informasjonsskriv-2-Rehab.pdf