Meeting about the project «Birkelandsvatnet turområde»Møte om nærmiljøprosjektet Birkelandsvatnet turområde

An information meeting about the ongoing project to improve the walkways and facilities around Birkelandsvatnet was held in the community house behind Rema 1000 Elveneset. 44 persons attended and got to hear the plans for the area. They also got an interesting and humorous lecture by Christian Rieber from the Rieber trusts.Informasjonsmøte om nærmiljøprosjektet Birkelandsvatnet turområde, ble avholdt i forsamlingslokalet bak Rema 1000 på Elveneset. 44 personer var møtt fram og fikk høre om framtidsplanene for dette området. I tillegg fikk de høre ett svært humoristisk og inspirerende foredrag av Christian Rieber fra Rieberfondene.