The recycling containers by the garage has been removed because of litteringMiljøcontainerne er fjernet ved garasjen på grunn av forsøpling

Skjermbilde 2014-11-01 kl. 22.26.33

We ask all residents to use the recycling point at nr 60.
It is only allowed to recycle cardboard, paper, plastics glass and metal.
All other waste has to be taken to BIR recycling stations by yourselves. We remind you that waste containers are placed on the property every spring where you can get rid of other types of waste.

Skjermbilde 2014-11-01 kl. 22.26.33Vi ber alle beboere benytte seg av containerne ved nr. 60.
Kun tillatt for Papp/Papir, Plast, Glass/Metall
Alt annet avfall må dere selv levere på BIR sine gjenvinningsstasjoner. Vi minner også om at det kommer containere i borettslaget i hver vår, der beboere kan kvitte seg med annet avfall.