[:NO]Kostebilen kommer tirsdag[:]

[:NO]Etter vinterens mange stormer, så kommer nå kostebil og koster gjennom Ulsmåg borettslag tirsdag 17.03, i tidsrommet 08.00-12.00
Gjelder hele borettslagets område, inkludert lekeplassområde og nedkjørsel til garasjeanlegget.
Ber om at beboere viser hensyn og ikke parkerer inne i denne perioden.[:]