Installasjon av fiberkabel til din leilighet

FREMDRIFTSPLAN GET INSTALLASJONER

Informasjon om installasjon av nye tv og internettsignaler til din bolig. Det vil bli trukket opp ny fiberkabel som ender ved telefonuttaket i gangen. Arbeidet vil pågå i perioden kl.08.00 – 16.00 frem til 31.1.2016. Se oversikt under for omkobling i din leilighet.

TID FOR INSTALLASJON

• Uke 2: Oppgang 50, 52 og 54 mellom kl. 08.00 – 16.00.
• Uke 3: Oppgang 36, 38 og 40 mellom kl. 08.00 – 16.00.
• Uke 4: Oppgang 42, 44, 46, 58, 60, 62 og 64 mellom kl. 08.00 – 16.00.
På omkoblingsdagen vil en Get representant besøke deg mellom 17.00-20.00 for å undersøke at alt fungerer som det skal. Det vil da være mulig å stille spørsmål og bestille tilleggsprodukter.
Vår samarbeidsparter Motho AS, vil kontakte deg for å avtale installasjonstid i din leilighet. Dersom det ikke passer på oppsatt uke, vil det være mulighet å få installasjon i uke 5. Merk at tidligere leverandør avslutter sine signaler 31.1.2016.

FORARBEID

Det vil i uken før installasjonen pågå en del arbeid i oppgangene. Det vil da være behov for innlåsing i din leilighet. Montører vil derfor først ringe på din dør for å oppnå kontakt med deg. Ved manglende kontakt vil montøren låse seg inn i din leilighet for adkomst til gangen.
For opplysninger om mer eksakt tidspunkt for arbeid i din leilighet bes du ringe til Motho AS, tlf.: 924 09 539 eller mail kentremy@motho.no
Dersom du ønsker å reservere deg mot innlåsing, bes du melde fra om dette til Motho AS på overnevnte telefonnummer eller mail.

Portering av Fasttelefon

Dersom du har fasttelefon og ønsker å beholde ditt nummer er det viktig at du tar kontakt innen fredag 8. januar slik at vi kan portere dette over til Get.
Du kan sende epost til bergen@get.no, eller ringe 21 90 60 50.
Med vennlig hilsen

Get