[:NO]Informasjonsmøte om rehabilitering på Ulsmåg skule onsdag 4. januar kl 17:00[:]

[:NO]I forbindelse med gjennomføring av den planlagte rehabiliteringsprosess i Ulsmåg borettslag, så har styret valgt å arrangere infomøte samme dag som avholdelse av lagets ekstraordinære generalforsamling.

Styret inviterer derfor med dette alle andelseiere til informasjonsmøte nr.1 onsdag 04.01.2017 kl. 17.00 på Ulsmåg Skule

Fylkesnes AS vil da presentere de aktuelle tiltakspakker som ønskes utredet i forprosjekt. Ref. sak 1 i innkalling til Ekstraordinær GF.

Foreløpig framtidig estimert økning på andelseieres månedlige felleskostnader i forbindelse med disse planene, vil også bli fremlagt på infomøtet.

Det presiseres at dette kun er et informasjonsmøte ifm vedtak om igangsetting av forprosjektering Ref. Sak.1 og at endelig beslutning/vedtak på gjennomføring av de valgte tiltakspakker naturlig nok foretas av den ordinære eller ekstraordinære generalforsamlingen senere nå i mars, eller evt senere på vårparten, når endelig forprosjekt foreligger.
[:]