Informasjonsmøte om rehabilitering 7. mars

Informasjonsmøtet vil finne sted på Ulsmåg skole i auditoriet onssdag 07.03.18.
Møtet vil gi detaljert informasjon om de forskjellige tiltakene, samt informasjon om de forskjellige tiltaks inngrep i leilighetene, kostnader og innvirkning på fellesutgifter for de forskjellige tiltakspakker. Det blir anledning til å stille spørsmål under presentasjonen. Auditoriet har begrenset kapasitet og ettersom vi forventer stor interesse, vil presentasjonen holdes 2 ganger samme kveld. Vi har derfor valgt å invitere beboerne i 2 puljer:

Elvenesvegen 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 50 fra klokken 17.30 til 19.00

Elvenesvegen 52 – 54 – 58 – 60 – 62 – 64 fra klokken 19.30 til 21.00