Husdyrhold i Ulsmåg Borettslag

Vedtektene i Ulsmåg Borettslag omtaler husdyrhold i §4-5

Vedrørende dyrehold kan beboerne etter søknad gis tillatelse til dyrehold ved å signere lagets erklæring om dyrehold. Det er registreringsplikt på alle dyr i borettslaget. Alle husdyr skal registreres hos styret og alle husdyr skal holdes i bånd på lagets område. Lagets regler for dyrehold fastsettes av styret.

Beboere har altså rett til å holde husdyr, men kan av styret pålegges å oppgi husdyrholdet hvis det viser seg at dette fører til ulempe for andre beboere.
Det er viktig å huske på at mange beboere er redd for hunder og det tas hensyn til dette når du er ute med hunden. For øvrig henvises det til de kommunale vedtekter hvor andelseier plikter å fjerne husdyrlort.

Lufting av hund på lekeplassen er ikke tillatt.

Hunder er ikke tillatt i Grillhuset.

Alle hunder skal holdes i bånd innenfor borettslagets område og katter skal være id-merket.