Grillplassen bak B blokken

Området er til bruk for beboere i Ulsmåg Borettslag. Bruk din inngangsnøkkel til å låse opp.  Er du sistemann som forlater området så vær vennlig å låse etter deg.

For å tenne grillen benyttes elektrisk grillstarter. Tennvæske er ikke lov å benytte. Har du brukt grillen så kom gjerne tilbake og rengjør den når den har fått kjølt seg ned.

Bruker er selv ansvarlig for å rydde og rengjøre etter seg.  Forlat området slik du vil finne det.

Borettslagets ordensreglement gjelder også her.  

-Det skal være generell ro i borettslaget mellom kl. 23.00 og kl. 07.00

-Bruk av radio, TV, musikkanlegg, musisering og høy tale må tilpasses slik at det ikke sjenerer øvrige beboere.

Området skal være røykfritt

Bake/pizzaovn

Bakerovnen på området vil det gis opplæring i bruken av.  Vi vil holde kurs i blant annet pizzabaking til våren.  Ønsker du å bruke ovnen bør du få litt innføring først.  Kontakt mailto:grillplassen@ulsmag.no eller send en SMS til 92622840 så avtaler vi nærmere.

Følgende utstyr er utplassert for bruk med steinovnen. Pizzaspade, Pizzapeeler og kost.

Pizzaspaden (den store) benyttes KUN til å sette pizza inn i ovnen med. Bruker du den til annet arbeid i ovnen blir den ødelagt. Denne skal være så ren som mulig for at pizzabunnen skal gli rett av

Pizzapeeler. Denne brukes til å snu pizzaen i ovnen og til å ta pizzaen ut av ovnen med. Den brukes også når du legger inn nye vedkubber og til å flytte glør og ved inne i ovnen.

Kosten benyttes til å feie stekeflaten. NB! Denne er av tre og vil brenne hvis den ikke holdes unna brennende ved.

Alt utplassert utstyr som benyttes skal rengjøres etter bruk.

Ingen reservasjon/booking

Det er dessverre ikke anledning til å booke/reservere området til selskap og lignende. Det skal til enhver tid være tilgjengelig for andre beboere som ønsker å bruke plassen. Området har sitteplass til ca 50 personer inne pluss 3 benker utenfor

Hvordan tenne opp i ovnen
Tips om hvordan steke pizza
Hvordan rotere pizzen i ovnen.
Hva du ikke bør gjøre

Vito Iaccopellis Youtube kanal er full av tips og triks for deg som vil bake pizza i steinovn. Vi anbefaler at du setter deg litt inn i hvordan man bruker ovnen og utstyret før du setter i gang. Spør gjerne på grillplassen@ulsmag.no