Opening the garage in Ulsmåg Borettslag.Åpning av garasjeporter i Ulsmåg borettslag.

The garage gates are now possible to open with your mobile phone. For any resident wanting to use this service your phone number has to be registered in the system. The service is only available to residents and phone numbers and names are checked against registered tenants. The service is free. Register at the board office.

New remotes for the gates are also available to buy at 650,- NOK. The new remotes will work alongside the old ones. The remotes are available to buy at the board office from week 46/2014
. We accept card payments.

Garasjeportene er nå mulig å åpne med alle typer mobiltelefon. For de som ønsker å ta i bruk denne muligheten, så må ditt nummer registreres. Tjenesten vil kun være mulig for borettslagets beboere og nummer og navn sjekkes mot våre liste. Tjenesten er helt gratis i bruk. Registrer deg på styrekontoret

 

Nye fjernkontroller er ankommet og er mulig å kjøpe for kr.650,- 
 De nye fjernkontrollene vil komme i tillegg til de eksisterende.

Fjernkontroller kan kjøpes på styrekontoret fra uke 46/2014.  Vi tar kort