Frivillige ønskes til lysfesten

Tradisjonen tro ønsker vi også i år å arrangere lysfest søndag 2.desember. For å få dette til trenger vi noen frivillige. 

Meld dere til Monica på tlf 93633992, innen 21.november.