Raise in common costs due to property taxØkning i felleskostnader på grunn av eiendomsskatt

The board of directors in Ulsmåg Borettslag has decided to raise common costs in Ulsmåg from 01.01.2015

Bergen Kommune is introducing a property tax from 01.01.2015 and it’s our responsibility to demand payment. Because of this, common costs will be raised by 12%

Garage rent, cleaning, cable TV and dugnad will remain unchanged for 2015

Regular price index regulation will not happen for 2015.Styret i Ulsmåg borettslag har besluttet å øke felleskostnadene fra 01.01.2015.

Bergen kommune innfører eiendomsskatt fra 01.01.2015 , og borettslaget har i oppgave å kreve denne skatten inn. På grunn av dette, så øker «felleskostnadene» i Ulsmåg borettslag med 12 %.

Garasjeleie, renhold, kabel-tv og dugnad forblir uendret i 2015.

Ordinær indeksregulering vil heller ikke tilkomme i 2015.