Ekstraordinær generalforsamling gikk for pakke 2+

I den ekstraordinære generalforsamlingen onsdag 20.06.18 var 131 av lagets andelseiere representert. Etter en kort debatt ble det gjennomført avstemming der styrets innstilling om at borettslaget går for rehabiliteringspakke 2+ ble vedtatt med 106 stemmer for og 25 stemmer mot. Under møtet pekte formann Johan Silchenstedt på at det hadde vært en lang kronglete vei frem til nå og takket på vegne av styret for andelseiernes tillit. Han informerte om at detaljprossesering, byggesøknader og anbudsrunder gjensto før rehabiliteringen av laget kan starte. Det er estimert byggestart i løpet av de neste 12 månedene.

Pakken som ble vedtatt har en estimert totalkostnad på kr 190.000.000,-

Følgende områder omfattes av rehabiliteringen:

 • Ventilasjon
 • Sanitær/vann og avløp
 • Taktekking av 5 blokker
 • Samtlige vinduer og balkongdører
 • Renovasjonsløsning sannsynligvis med bunntømte containere
 • Branntekniske tilpasninger
 • Nytt inngangsparti blokk D og E
 • Etterisolering og fasadesystem
 • Nye balkonger utvidet med 75 cm
 • Nye heiser

Vedtaket som er gjort medfører følgende estimerte økning i Fellesgjeld for de tre leilghetstypene

 • 2-roms kr. 601.000
 • 3-roms kr. 755.000
 • 4-roms kr. 877.000

Se tabell under for estimert økning i felleskostnader ved en rente på 3%. Andre felleskostnader som garasjeleie/tv/internett/renhold og dugnad er ikke tatt med i tabellen
ettersom de er variable. For øyeblikket utgjør dette kr. 622,- pr. mnd som må legges til beløpet i tabellen.