Dugnad for Birkelandsvatnet recreation area this saturdayDugnad for Birkelandsvatnet turområde på lørdag

Welcome to Dugnad for Birkelandsvatnet recreational area

Saturday 22.11.2014 from 11-15

We will be working our first public dugnad for the recreational area around Birkelandsvatnet. The plan is to fill up coarse gravel on the path and cut down the necessary trees in a marked off area, There will be a big woodchipper available so we can get rid of the trees we cut down.

We need people with muscles, wheel barrows and rakes for the work on the path

Contact pathworks responsible Jan Frode Hessen 93225079 if this is for you.

We need people with common sense, hedge trimmers and chainsaws and of course safety equipment for the woodwork

Contact Woodworks responsible Alf Lilletvedt 90944630 if this is for you.

We welcome everyone to take part in this exiting project for the community.  Meet at the start of the path across the bridge on Lilletvedtvegen next to the notice board.  There will be coffee and a bite to eat served during the day

We are looking forward to meeting you

Best regards, EventcommitteeVelkommen til Dugnad
Birkelandsvatnet turområde
Lørdag 22.11.2014
kl 11-15

Vi skal holde vår første åpne fellesdugnad ved Birkelandsvatnet turområde. Planen er å fylle på med pukkgrus på veien og felle små og store trær på merket område. Det vil også være en stor kvistemaskin på stedet slik at vi får kvernet opp de trærne som felles.

Vi trenger folk med muskler, trillebårer og grafser til veiarbeidet.
Kontakt Vei: Jan Frode Hessen 93225079 om dette er noe for deg.

Vi trenger folk med sunn fornuft, hekksaks, motorsag og selvsagt verneutstyr til skogsarbeidet.
Kontakts Skog: Alf Lilletvedt 90944630 om dette er noe for deg

Vi ønsker alle velkommen til dette spennende prosjektet. Vi møtes der turveien begynner over broen ved Lilletvedtvegen (oppslagstavlen)
Det blir selvsagt servert kaffe og noe å bite i utpå dagen.

Vi gleder oss til å treffe akkurat deg

Ned vennlig Hilsen Arrangementskomiteen,