Kategori: Artikler

Bestill elbillader

Etablering av ny infrastruktur for lading er nå ferdigstilt. Dette innebærer at alle beboere har anledning til å koble seg til ladenett, uavhengig av hvor i garasjeanlegget parkeringsplassen er …

Ny informasjonsbrosjyre om rehab

I dag er det delt ut ny informasjonsbrosjyre om Rehabiliteringen av borettslaget. Dette er informasjonsskriv nr. 2 som publiseres til alle beboere i Ulsmåg borettslag, og som omhandler pågående …