Brannsikre bolig

«Brannsikker bolig» er en brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk. Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren, tilgjengelig på 13 språk.

Du finner brosjyrene på andre språk på Brannvern på mange språk

Det er laget en film om emnet

bv1

bv2

bv3

bv4

bv5

bv6
[:en]Fire safety in the home is a brochure that provide basic knowledge about fire safety under norwegian conditions in 32 languages. A short infomercial has also been made available in 13 languages

You can find other language brochures on Fire safety in the home

Here is the movie in english

bve1

bve2

bve3

bve4

bve5

bve6