Beboerinformasjon

Her finner du informasjon som både er viktig og nyttig når du er beboer i Ulsmåg Borettslag

  • Generalforsamling gir deg referater fra avholdte generalforsamlinger
  • Styret gir deg informasjon om styremedlemmene
  • Vedlikehold gir deg tips om produkter for sluk og rørvedlikehold
  • Brannsikre bolig gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet
  • Spørsmål og svar inneholder info om husdyrhold, TV og Internett, vedtekter, ordensreglement, bomåpningstider og parkering, bruksoverlatelse og fellesområdene.

Bruk menyen i toppen til å manøvrere.