[:NO]Avfallscontainerne kommer[:en]Garbage containers are coming[:]

[:NO]Avfallsontainere blir utplassert foran hver blokk til benyttelse for alle beboere i Ulsmåg borettslag.
Utplasseres torsdag 16.04 og hentes tirsdag 21.04.

Elektrisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall ( maling,kjemikalier osv.) skal ikke kastes i denne containeren. Det kommer egne containere til dette formålet noe senere.

Beboere som har satt fra seg avfall i fellesganger, trappeganger og kjellerrom bes rydde dette vekk. Om ikke, så blir dette fjernet for beboers regning.

Skulle det være noen spørsmål så ta kontakt med styret 90125 951 / 55 92 41 92[:en]Garbage containers will be deployed in front of each block for the use of all residents in Ulsmåg Borettslag.

They will be deployed Thursday, April 16th and collected Tuesday, April 21st. Electrical waste (EE marked items) and hazardous waste (paint, chemicals etc.) should not be disposed of in this container. We will get separate containers for this purpose sometime later this year.

Residents that have put garbage in the common areas, stairwells and basements please remove this. If this is not done, then it will be removed at the tenant’s expense.

Should there be any questions, please contact the board on phone 90125 951/55 92 41 92,[:]