Avfallscontainere våren 2018

Det blir utplassert avfallscontainer foran hver blokk til benyttelse for beboere i Ulsmåg borettslag. A og B-blokken bruker samme container plassert ved B-blokken.

Containerne utplasseres onsdag 09.05. og hentes inn når den er full, seinest mandag 14.05.18​

Det vil kun bli plassert ut en container per blokk. Ny runde med containere blir utplassert i løpet av oktober 2018.

Elektrisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes i denne containeren. Det kommer egne containere til dette formålet som blir plassert ved miljøstasjonen nedenfor nr. 60.

Beboere som har satt fra seg avfall i fellesganger, trappeganger, garasjer og kjellerrom bes rydde dette vekk. Om ikke, så blir dette fjernet for beboers regning.

Skulle det være noen spørsmål, kontakt styret.