[:NO]Avfallscontainere våren 2016[:]

[:NO]Det blir utplassert en stor avfallscontainer foran hver blokk til benyttelse for beboere i Ulsmåg borettslag. A- og b-blokken bruker samme container plassert ved A-blokken. Denne blir tømt og plassert på nytt.

Containerne utplasseres onsdag 20.04 og hentes inn når den er full, seinest mandag 02.05.16

Det vil kun bli plassert ut en container per blokk i denne omgang. Ny runde med containere blir utplassert i løpet av høsten 2016.

Elektrisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall ( maling,kjemikalier osv.) skal ikke kastes i denne containeren. Det kommer egne containere til dette formålet.

Beboere som har satt fra seg avfall i fellesganger, trappeganger og kjellerrom bes rydde dette vekk. Om ikke, så blir dette fjernet for beboers regning.

Skulle det være noen spørsmål så ta kontakt med styret 90125 951 / 55 92 41 92

 

Har du noe som er for verdifullt til å kaste, så henstiller vi beboere av miljøhensyn til å gi vekk f.eks. på torget på Finn.no. Dette gir god miljøgevinst.[:]