Arbeid på veidekke over garasjen

I forbindelse med kartlegging av garasjens tilstand vil det i en uke foretas analysearbeid av veidekket over garasjen.
Det er avsperret ett område der det ikke kan parkeres den neste uken. Vi oppfordrer beboere til å benytte sin garasjeplass.