[:NO]Arbeid med turvei fra garasjen til Totlandsvegen[:]

[:NO]turvei

Denne uken legges det ned 170-200 tonn stein og grusmasser i forbindelse med videreføring av turvei fra garasjeanlegget over myr mot Totlandsveien.

Pukkmassene stammer fra tunneldrivingen til den nye Ulrikstunnellen. Nyttig omdisponering av masser. Ut av fjellet for å gi økt togtrafikk og nedlagt på myrområde for å gi økt tilkomst for turgåere. Vi ber beboere vise aktsomhet ved ferdsel i området denne uken på grunn av bruk av tunge maskiner.[:]