Bestill elbillader

Etablering av ny infrastruktur for lading er nå ferdigstilt.

Dette innebærer at alle beboere har anledning til å koble seg til ladenett, uavhengig av hvor i garasjeanlegget parkeringsplassen er lokalisert.

Selve ladeboksene må bestilles/kjøpes av beboer eller leies av Elaway Kjøp/leie av ladeboksen og strømforbruket faktureres direkte fra BKK/Fjordkraft.

Ladeboksen (Zaptec Pro 22kw) samt tilkobling koster ca. kr 19.600, – inkl. mva, med forbehold om mindre prisendringer. Man kan også leie ladeboksen for kr 252,- per mnd

Mer info samt mulighet for å bestille/overta ladeboks finner du hos Elaway

Electric car charge pointsEl-bil ladestasjoner

Ulsmåg Borettslag is installing 8 charge points for electric cars in the top deck of the garage. The project is awarded 100.000 NOK from Hordaland Fylkeskommune. Rental price for a charge point parking space will be 600 NOK per month including electricity. If you are interested in one of the spaces contact the board at styret@ulsmag.no or a letter in our mailbox at nr 50.

If the interest exceeds the number of spaces will be awarded by seniority.

Ulsmåg borettslag tilrettelegger for 8 stk. ladeplasser for el- biler i garasjeanleggets øvre etasje og prosjektet er innvilget kr.100 000,- i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune. Leiepris for garasjeplass til el-bil vil være kr.600,- pr mnd. inkl. strøm. Er du interessert så ta kontakt med styret på mail styret@ulsmag.no eller skriftlig melding i styrets postkasse i kjeller i nr.50

Ved stor interesse vil det bli tildelt etter ansiennitet.