Medlemmer

For 2018 består styret i Ulsmåg Borettslag av

Johan Silchenstedt Styreformann
Magne Vevatne Nestleder
Kenneth Ringheim Styremedlem
Kenneth Høiland Styremedlem
Monica K. Lilletvedt Styremedlem
Randi Bysheim Styremedlem

Torunn Riple 1. varamedlem
Veronica Henriksen 2. varamedlem