Styret

Styret i Ulsmåg Borettslag består av

Leder

Nestleder

Sekretær

Styremedlem

Styremedlem