Rehabilitering Ulsmåg

Borettslaget står foran ett omfattende rehabiliteringsprosjekt og i Ekstraordinær Generalforsamling 20.06.2018 ble det vedtatt å gå for det som ble kalt pakke 2 +.  Pakken omfatter følgende elementer:

  • Ny ventilasjonsløsning
  • Sanitær/vann og avløp
  • Taktekking av 5 blokker
  • Utskifting av samtlige vinduer og balkongdører
  • Ny renovasjonsløsning
  • Branntekniske tilpasninger
  • Nytt inngangsparti blokk D og E
  • Etterisolering og nytt fasadesystem
  • Nye og utvidede balkonger
  • Nye heiser

Les mer detaljert om de forskjellige elementene i de 2 informasjonsheftene som er sendt ut.  Du finner disse lenket i bunn av denne siden samt i menyen over.

NB!  Det har vært noen endringer i pakkene som ble presentert. Noen elementer som bossug og sentralisert varmtvann er tatt ut av planene.

Totalkostnad for prosjektet er beregnet til kr 190.000.000,-

På websiden under denne menyen vil styret publisere all relevant informasjon underveis i prosessen. Det vil også komme ut informasjon direkte til den enkelte beboer.

Vi er nå i gang, renovasjonsløsning er ferdig bygget, 4 oppganger har fått ny heis. Resten av entreprisene er på vent for avklaring om utvidet kostnadsramme på ekstraordinær generalforsamling 04.03.2020

Info fra 1. informasjonsmøte

Info fra 2. informasjonsmøte

Informasjon til ekstraordinær generalforsamling 20.06.2018

Informasjon til ekstraordinær generalforsamling 04.03.2020