[:NO]Installasjon av fiberkabel til din leilighet[:]

[:NO]FREMDRIFTSPLAN GET INSTALLASJONER

Informasjon om installasjon av nye tv og internettsignaler til din bolig. Det vil bli trukket opp ny fiberkabel som ender ved telefonuttaket i gangen. Arbeidet vil pågå i perioden kl.08.00 – 16.00 frem til 31.1.2016. Se oversikt under for omkobling i din leilighet.

TID FOR INSTALLASJON

• Uke 2: Oppgang 50, 52 og 54 mellom kl. 08.00 – 16.00.
• Uke 3: Oppgang 36, 38 og 40 mellom kl. 08.00 – 16.00.
• Uke 4: Oppgang 42, 44, 46, 58, 60, 62 og 64 mellom kl. 08.00 – 16.00.
På omkoblingsdagen vil en Get representant besøke deg mellom 17.00-20.00 for å undersøke at alt fungerer som det skal. Det vil da være mulig å stille spørsmål og bestille tilleggsprodukter.
Vår samarbeidsparter Motho AS, vil kontakte deg for å avtale installasjonstid i din leilighet. Dersom det ikke passer på oppsatt uke, vil det være mulighet å få installasjon i uke 5. Merk at tidligere leverandør avslutter sine signaler 31.1.2016.

FORARBEID

Det vil i uken før installasjonen pågå en del arbeid i oppgangene. Det vil da være behov for innlåsing i din leilighet. Montører vil derfor først ringe på din dør for å oppnå kontakt med deg. Ved manglende kontakt vil montøren låse seg inn i din leilighet for adkomst til gangen.
For opplysninger om mer eksakt tidspunkt for arbeid i din leilighet bes du ringe til Motho AS, tlf.: 924 09 539 eller mail kentremy@motho.no
Dersom du ønsker å reservere deg mot innlåsing, bes du melde fra om dette til Motho AS på overnevnte telefonnummer eller mail.

Portering av Fasttelefon

Dersom du har fasttelefon og ønsker å beholde ditt nummer er det viktig at du tar kontakt innen fredag 8. januar slik at vi kan portere dette over til Get.
Du kan sende epost til bergen@get.no, eller ringe 21 90 60 50.
Med vennlig hilsen

Get[:]