[:NO]Bomåpningstider i Ulsmåg Borettslag[:]

[:NO]Bomåpningstider i Ulsmåg Borettslag:

Bom er åpen 07:00 – 22:00 alle dager

Maks tillatt parkering er 20 minutter.

Parkering i strid med forbudskilt, maks 3 minutter

Se ellers lagets parkeringsbestemmelser oppslått på skilt ved innkjøring til borettslaget.

Ved behov for parkeringstillatelse i forbindelse med flytting eller lignende ta kontakt med styret via kontaktskjema.

Sikkerhetskode:
security code
Vennligst oppgi sikkerhetskoden:

Send inn
[:]