Frivillige ønskes til lysfesten

Tradisjonen tro ønsker vi også i år å arrangere lysfest søndag 2.desember. For å få dette til trenger vi noen frivillige. 

Meld dere til Monica på tlf 93633992, innen 21.november.

Styret på flyttefot

Styrekontoret er flyttet inn i lyse trivelige lokaler i 6. etasje i nr 50.

Som vanlig er det åpent hver tirsdag fra kl 18-19.   Velkommen innom!